Radiokomunikační sítě

Proč využít služby radiové sítě? – bezplatné odzkoušení plného provozu

Veřejná rádiová síť představuje okamžité řešení problému rychlé a operativní komunikace mezi Vašimi zaměstnanci, kteří tráví většinu pracovního času v terénu. Umožní Vašim pracovníkům spolehlivou a operativní komunikaci v rámci Vaší firmy.

Radiokomunikační systém

Veřejná hromadná radiová síť je navržena pro operativní bezdrátové spojení účastníků v oblasti severovýchodních Čech. Základem tohoto systému jsou radiové převaděče (retranslační stanice), které jsou v současné době umístěné na Černé hoře v Krkonoších (kóta 1299 m), na Kozákově u Semil (kóta 744 m) a na Dobrošově u Náchoda (kóta 624 m). Základní systém může být doplněn místními lokálními převaděči.

DMR – Digitální radiokomunikační síť PRAHA

Tato digitální radiokomunikační síť je navržena pro operativní bezdrátové spojení účastníků na celém území hlavního města Prahy. Základem tohoto systému je několik přes IP propojených DMR převaděčů v pásmu UHF.

Více informací včetně ceníku služeb naleznete na webu www.radiostanice-praha.cz.

Mapa pokrytí

Mapa pokrytí zobrazuje informativní možnosti spojení mobilních (přenosných a vozidlových) stanic v systému (nejsou zde uvedeny lokální převaděče). Vzhledem k charakteru šíření radiových vln je mapa pouze orientační a nemůže být dokladem pro uzavírání smlouvy. Hromadná rádiová síť je ideálním komunikačním prostředkem pro dispečerské řízení firmy. Svým charakterem doplňuje a rozšiřuje možnosti současných mobilních prostředků, kterými jsou mobilní telefony, privátní rádiové sítě nebo paging. Uživateli hromadných sítí jsou převážně firmy a organizace, které mobilní komunikaci používají ve své každodenní činnosti a jejichž působnost je v rozsahu několika desítek kilometrů od sídla firmy. Využíváním služeb hromadných rádiových sítí se výrazně zvyšuje hospodárnost firem působících ve stavebnictví, dopravě a zásobování, společností zabývajících se montážemi, servisem, taxislužbou, ale i příspěvkových a rozpočtových organizací. Uživateli těchto systémů jsou jak velké společnosti tak i menší firmy nebo drobní podnikatelé.

Výhody radiokomunikační sítě
 • zlepšení řízení Vaší firmy – možnost okamžitého a operativního spojení s konkrétním účastníkem nebo skupinou účastníků
 • skutečný pracovní nástroj – žádné soukromé hovory = další snížení nákladů
 • skupinový (dispečerský) hovor – možnost všech účastníků aktivně vstupovat do hovoru
 • zanechání výzvy – zanechání akustického signálu účastníkovi, který na volání neodpovídá
 • rychlost – přístup do rádiové sítě je okamžitý, není potřeba provádět žádné volby
 • jednoduchá obsluha – stačí stisknout jediné tlačítko a hovořit
 • vysoká spolehlivost a mechanická odolnost radiostanic – jsou vhodné pro práci v nejtěžších podmínkách (prach, vlhko, vysoké a nízké teploty, chemikálie), radiostanice splňují normy armády USA
 • měsíční paušální platby dle platného ceníku – výběr z několika tarifů včetně možnosti komunikace za pevně stanovenou částku (není účtováno hovorné)
 • HOTLINE – nonstop servisní služba
 • minimalizace počátečních investičních nákladů
 • kvalita signálu, větší dosah – před uvedením do provozu probíhá odzkoušení kvality komunikace v požadované oblasti
 • zkušební provoz – odzkoušení plného provozu v délce jednoho měsíce
 • žádné poplatky, žádné povolení – za provoz hromadné radiové sítě je odpovědný dodavatel, účastník nežádá o vydání nebo o případné změny v povolení a neplatí poplatky ČTÚ
Využití radiokomunikační sítě
 • stavebnictví
 • doprava
 • zemědělství
 • zabezpečení majetku
 • technické služby
 • městské policie
 • hasičské sbory
 • sportovní areály
 • motoristické závody
 • průmysl
 • hobby

U všech našich realizací spolupracujeme s ČTÚ (Českým telekomunikačním úřadem).

Pro více informací kontaktujte naše techniky:

Luboš Vodička

+420 603 333 777
vodickal@radioking.cz

Ing. Michal Němec

 +420 737 442 211
 nemecm@radioking.cz